Norritsstraat
Norritsstraat   > De geschiedenis van onze straatnaam > Oorlog en doedelzakken in Noordhorn

Oorlog en doedelzakken in Noordhorn

Een verhaal over het belang van deze streek, de moeite waard om voor te vechten.

 

In Gaarkeuken was de voedseluitdeling voor mensen die door de verschillende veldslagen in dit gebied en de Tachtigjarige Oorlog alles kwijt raakten. Zo komt het gehucht Gaarkeuken aan zijn naam. Gaarkeuken ligt aan het Van Starkenborghkanaal, een 27 km lange moderne verbetering van  de vaarverbinding met Friesland en een werkgelegenheidsproject dat in 1938 gereed was. Honderden gravers verdienden hier een flinke boterham. Daarvóór was het Hoendiep de enige vaarverbinding in het gebied.

 

Weinig mensen weten nog dat Michiel de Ruyter hierlangs per trekschuit naar Holland reisde met de geldschat van zijn vloot. Zij hadden de Engelse vloot gefopt door naar Delfzijl te varen en niet naar Vlissingen of Amsterdam.

Zijn behouden binnenkomst werd overal in Nederland met klokgelui gevierd.

 

Spanje heeft interesse in het gebied. 1 september 1581 werd de slag bij Noordhorn beslist. De troepen van Graaf Willem Lodewijk, ondersteund door Schotse en Engelse troepen van Sir John Norris, pogen het  stadhouderschap van graaf van Rennenberg te beschermen. Maar de Spaanse vechtjas Francisco Verdugo doet zijn naam eer aan. Verdugo betekent beul in het Spaans en dat was het beroep van zijn vader. De Nederlanders werden verslagen, de Schotse en Engelse troepen dekten dapper de vlucht van de gewonde graaf Willem Lodewijk en de Engelse generaal Norris die te voet naar Bomsterzijl (voormalig Niezijl) wisten te ontkomen.

 

Veel van de dappere Schotten en Engelsen overleefden het niet en de méér dan 1000 doden lagen nog tijden op het slagveld, waarvan een deel nog steeds “Norritsveld” heet, naar de onfortuinlijke Engelsman. Bij de aanleg van de huidige Friese Straatweg werden nog enkele skeletten van die onbegraven gesneuvelden gevonden.

 

Elk jaar op 1 september kun je ‘s nachts nog steeds de witte gestalten van Schotse en Engelse soldaten zien en menigeen huivert, als er heel vaag nog een doedelzak lijkt te klinken.

 

* Door René van Iterson in Verhalen & Mysteries van het Westerkwartier